Cafe Racer Shop Amalley

Live Music Everynight !

>>> 20:00 – 22:00 <<<
Tối thứ 6
🎸 Thanh Lợi
🎸 Thuận Daddy
🥁 Minh Khánh
>>> 20:00 – 22:00 <<<
Đồng giá 30K (trừ bia ngoại)

Cà phê Ca nhạc